Communicaties

DivercityMag

divercitymag

Het magazine dat de stad zin geeft

Met deze nieuwe onlineversie, wordt DiverCity nog toegankelijker.

Revitalisering van stedelijke centra: een evenwichtsoefening

De recente pandemie en de opeenvolgende lockdowns hebben de uittocht van de steden naar het platteland versneld. Om hier wat aan te doen moeten steden opnieuw aantrekkelijk worden. Een nieuwe adem vinden kan enkel slagen als steden het juiste evenwicht vinden tussen alle elementen die samen het stedelijke ecosysteem vormen. Handel is belangrijk op het …

Lire plus

Groene obligaties om te slagen in de koolstoftransitie

Groene obligaties zijn een belangrijke hefboom voor de financiering van de ecologische transitie. Zij stellen bedrijven en overheidsinstanties in staat om hun milieuprojecten te financieren, meer bepaald investeringen in infrastructuur en dus gebouwen. De energie- en milieutransitie vereist enorme investeringen, vooral in gebouwen. Groene obligaties ontstonden rond 2014 en stellen vastgoedbedrijven in staat om milieubewust …

Lire plus

Een nieuwe standaard voor het koolstofvrij maken van gebouwen in het VK

Volgens de Whole Life Carbon Roadmap van de Green Building Council is bijna een kwart van de CO2-uitstoot in het Verenigd Koninkrijk direct afkomstig van gebouwen. Deze bevinding heeft ertoe geleid dat de belangrijkste spelers in duurzaam bouwen een uniforme standaard voor uitstootmanagement hebben ontwikkeld. Negen van de belangrijkste organisaties die zich inzetten voor een …

Lire plus

In Vancouver komt het hoogste passieve gebouw ter wereld

De belangrijkste Canadese haven, gelegen aan de kust van de Stille Oceaan, op de grens met de Verenigde Staten, kiest voor een ambitieus milieubeleid. Niet verwonderlijk dus dat de stad viel voor deze woontoren van de nieuwste generatie die design, welzijn, milieu en sociale aspecten centraal stelt. De Canadese promotor Brivia Group koos Vancouver om …

Lire plus