Persberichten

AG Real Estate en ATENOR zijn verheugd met de goedkeuring van de bouwaanvraag die ze samen in december 2020 ingediend hebben. Deze bouwvergunning betreft de ontwikkeling van drie gebouwen in Oudergem, die vroeger onderdak boden aan de Europese Commissie.

 

Het Beaulieu-project beoogt de ingrijpende renovatie van een kantorencomplex van 40.000 m² uit de jaren ‘90. Doel is om er een koolstofneutraal kantorencomplex op te leveren met BREEAM “Excellent”- en WELL Core “Gold”-certificaat. Met de weldoordachte werkplekken in dit complex willen we beantwoorden aan de ESG-criteria en de flexibiliteitsbehoeften van bedrijven door de menselijke ervaring en het respect voor het milieu voorop te stellen.

Circulariteit in het hart van het project 

De werken behelzen het behoud van het geraamte van het gebouw dat volledig opnieuw geïsoleerd zal worden met gebruik van milieuvriendelijke materialen. Gevelmateriaal wordt gedemonteerd en hergebruikt voor de nieuwe bouwschil.

Via een aantal specifieke ingrepen zullen de gebouwen afgestemd worden op de nieuwe manier van werken (NWOW), die samenwerking en het intern uitwisselen en delen van informatie begunstigen; een werkwijze en -ruimte die beantwoorden aan de nieuwe hedendaagse behoeften.

De technische installaties (open geothermische installatie, warmtepompen) zonder verbruik van fossiele energie op de site zullen het comfort van de gebruikers garanderen, conform de Europese Taxonomie en conform de decarbonisatiedoelstellingen vastgelegd door de Europese Commissie tegen 2030-2050. Met een voorziene einddatum in 2025 zullen we met dit gebouw aan toekomstige gebruikers energieprestaties kunnen bieden die ruimschoots voorliggen op de Europese milieuverplichtingen.

Perscontact ATENOR

Stéphan Sonneville

CEO Atenor

+32 (0)2 387 22 99

info@atenor.eu

Perscontacten

Aurore Moens                                          

Communication Manager

Tel. +32 (0)2 609 66 03

aurore.moens@agrealestate.eu

Roxane Decraemer

Strategic Marketing, External Communication
& PR Manager

Tel. +32 (0)2 609 67 37

roxane.decraemer@agrealestate.eu

Over ATENOR

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d’expertise européenne cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche durable, urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement.

Website: www.atenor.eu

Over AG Real Estate

AG Real Estate, een 100% dochteronderneming van AG Insurance, is een geïntegreerde vastgoedmakelaar, actief in België, Frankrijk, Luxemburg en op bepaalde geselecteerde Europese markten met expertise in verschillende domeinen: Asset & Property Management, Development & Construction Management, PPP, Vastgoedfinanciering en Car Park Management via haar dochteronderneming Interparking. AG Real Estate speelt een hoofdrol in de stedelijke context en telt meer dan 250 medewerkers met uiteenlopende profielen en competenties. Met een portefeuille van meer dan 6,5 miljard euro in beheer – voor eigen rekening en voor rekening van derden – doet AG Real Estate al het mogelijke om op verantwoorde wijze tegemoet te komen aan de nieuwe stedelijke behoeften. AG Real Estate hanteert hiertoe een beleid van duurzame ontwikkeling met het oog op nog meer zingeving voor zijn projecten.

Voor meer informatie: www.agrealestate.eu