Atenor aandeel

Dividend

The One - Brussels

The One, Brussel

Het bruto dividend

De Algemene Vergadering van 28 april 2023 heeft een brutodividend van €2,67 per aandeel goedgekeurd voor het boekjaar 2022. Dit betekent een netto dividend na voorheffing (30%) van 1,869 euro per aandeel. Dit dividend werd weergegeven in coupon nummer 18.

De financiële dienst van ATENOR wordt verricht door Euroclear Belgium (Koning Albert II laan, 1 te 1210 Sint-Joost-ten-Node).

Het dividend werd uitbetaald op 28 juni 2023. De betaling aan aandeelhouders op naam werd op dezelfde datum gedaan door middel van een bankoverschrijving.

Praktische modaliteiten betreffende de uitbetaling van het dividend:

– Knippen van het coupon (ex-date) : 3 mei 2023
– Registratiedatum (Record date) : 4 mei 2023
– Datum betaling (Payment date) : 28 juni 2023

Nettoresultaat en bruto dividend per aandeel

Chart by Visualizer
Gegevens per aandeel (in €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eigen vermogen 22,52 24,75 26,57 30,24 33,22 37,11 42,77 38,87
Courante cash flow 4,09 3,50 4,53 5,86 6,84 4,30 5,47 -1,65
Geconsolideerd nettoresultaat (groepsaandeel) 3,59* 3,73 4,07 6,25 6,71 3,43 5,41 -0,12
Bruto dividend 2,00 2,04 2,08 2,20 2,31 2,42 2,54 2,67**
Gewoon netto dividend 1,46 1,428 1,456 1,54 1,617 1,694 1,778 1,87**
Aantal aandelen 5.631.076 5.631.076 5.631.076 5.631.076 5.631.076 7.038.845 7.038.845 7.038.845

(*) Gewogen gemiddelde in functie van de kapitaalverhogingen (optioneel dividend)
(**) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 28.04.2023

Contact

Stephanie Geeraerts (for Thibrox BV), Corporate Communication & Investor Relation Manager