ATENOR aandeel

Dividend

The One - Brussels

The One, Brussel

Het bruto dividend

Het aan de Algemene Vergadering van 22 april 2022 voorgestelde bruto dividend per aandeel bedraagt 2,54 euro per aandeel. Dit betekent een netto dividend na voorheffing (30%) van 1,778 euro per aandeel. Dit dividend wordt geconcretiseerd door afgifte van coupon nummer 17.

De financiële dienst van ATENOR wordt verricht door Euroclear Belgium (Koning Albert II laan, 1 te 1210 Sint-Joost-ten-Node).

Het dividend zal worden uitgekeerd vanaf 28 april 2022.
De uitbetaling aan de aandeelhouders op naam gebeurt via bankoverschrijving vanaf 28 april 2022.

Praktische modaliteiten betreffende de uitbetaling van het dividend:

– Knippen van het coupon (ex-date) : 26 april 2022
– Registratiedatum (Record date) : 27 april 2022
– Datum betaling (Payment date) : 28 april 2022

Nettoresultaat en bruto dividend per aandeel

Chart by Visualizer
Gegevens per aandeel (in €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eigen vermogen 20,69 22,52 24,75 26,57 30,24 33,22 37,11 42,77
Courante cash flow 3,25 4,09 3,50 4,53 5,86 6,84 4,30 5,47
Geconsolideerd nettoresultaat (groepsaandeel) 2,85* 3,59* 3,73 4,07 6,25 6,71 3,43 5,41
Bruto dividend 2,00 2,00 2,04 2,08 2,20 2,31 2,42 2,54**
Gewoon netto dividend 1,50 1,46 1,428 1,456 1,54 1,617 1,694 1,778**
Aantal aandelen 5.457.264 5.631.076 5.631.076 5.631.076 5.631.076 5.631.076 7.038.845 7.038.845

(*) Gewogen gemiddelde in functie van de kapitaalverhogingen (optioneel dividend)
(**) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 22.04.2022

Contact

Laurent Jacquemart (for Value Add Consulting), Chief Financial Officer