Sustainability

ArchiLab

In een steeds veeleisendere en competitievere markt die voortdurend in ontwikkeling is, kan de vastgoedwereld en vooral de ontwikkelingssector zich niet blijven terugplooien op haar reflexen uit het verleden. Het is belangrijk om de nodige afstand te nemen om te innoveren en om nieuwe antwoorden te formuleren om de primaire en gerespecteerde roeping van de ontwikkeling te verzekeren, namelijk de aanpassing van het (stedelijk) weefsel aan de evolutie van het economisch, sociaal, milieu en technologisch kader waarin de mensheid evolueert.

Engrenage Archilab - web

Een ’think tank’

ATENOR heeft een denktank opgezet – een “think tank”. ArchiLab is een laboratorium van ideeën en observaties waarmee ATENOR trends in de hedendaagse architectuur, innovatieve en duurzame technologieën en reacties op maatschappelijke veranderingen vastlegt en opvolgt. Om de perspectieven van ArchiLab te verrijken, worden er één keer per maand, persoonlijkheden met verschillende achtergronden uitgenodigd om hun expertise te delen, onze debatten te leiden en hun visie op de huidige en toekomstige trends voor te stellen, in functie van de drie peilers.

Een ‘do tank’

Dankzij haar aanwezigheid in een grote verscheidenheid aan politieke, economische en geografische contexten kan ATENOR een pragmatische en repliceerbare expertise ontwikkelen die enig is in haar soort. Verder is ook de veerkracht van de projecten en aandelen heel sterk dankzij de Europese diversiteit. Uiteindelijk is deze “think tank” in de eerste plaats een “do thank”. Als stadsontwikkelaar is het de missie van ATENOR om de stedelijke realiteit in de praktijk te brengen en toe te passen, doorheen het ontwerp en de ontwikkeling van haar projecten, haar mijmeringen, trends en ontwikkelingen die door alle “stakesholders” van de stad worden waargenomen en gedeeld.

De Molens - Deinze
Com'Unity - Bezons - HRO_LNS_Vue_01_Pont_v4_Carrousel 1

Mainstreaming in alles projecten

Zo werden de eerste resultaten van het onderzoekswerk van ArchiLab geïntegreerd in de recente bouwvergunningsaanvragen. Dit is het geval voor het project De Molens te Deinze (getekend door de architecten: Reiulf Ramstad Arkitekter, URA, B2AI en landschapsarchitecten Arne), Com’Unity te Bezons (getekend door SOM&SRA- Architects), WellBe te Lissabon (getekend door de architecten S+A en A2M) en het Lakeside project te Warschau (getekend door de architecten van het bureau Grupa 5).