Gezamenlijke aandelen

In overeenstemming met artikel 74§7 van de wet van 1 april 2007 deelden de ondertekenaars van de Aandeelhoudersovereenkomst aan de vennootschap mee dat ze gezamenlijk meer dan 30 % van de aandelen met stemrecht bezaten. In onderstaande lijst staan de mededelingen die de laatste jaren in dit kader zijn overgemaakt aan FSMA.