ACTION ATENOR

Aandelenkoers
van Atenor

Volg de aandelenkoers

Img_Mood_723x723-01

Vaci Greens, Budapest

Kerncijfers

Investeren in Atenor:
een transparante communicatiestrategie naar onze aandeelhouders toe

De aandeelhouder die in Atenor investeert, verwacht een rendement. Onze taak bestaat er dan ook uit waarde te creëren door een duidelijke en wijdverspreide strategie toe te passen. Aan de aandeelhouder die kiest voor een investering in vastgoedontwikkeling, bieden we een risicospreiding, een specifieke benadering van het vak en toegang tot grootschalige projecten, die voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen.

Het is onze missie om de aandeelhouder een regelmatige kapitaalvergoeding te bieden, gebaseerd op terugkerende en steeds meer gediversifieerde positieve resultaten. Daarnaast verzekeren we de groei van de vermogenswaarde van Atenor dankzij consolidatie en uitbreiding van de knowhow, maar ook het constant vernieuwen van de portefeuille met nieuwe projecten.

In miljoen € 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nettoresultaat (groepsaandeel) 35,18 37,78 24,13 38,07 -0,84 -107,13
Courante cash flow (1) 32,99 38,49 30,24 38,51 -11,58 -48,10
Eigen vermogen 170,30 187,05 261,21 301,04 273,62 344,31
Beurskapitalisatie 287,18 406,56 401,21 399,89 340,68 325,42

(1) Nettowinst + afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.

De financiële informatie betreffende boekjaar 2023 werden opgesteld conform de IFRS-normen zoals van toepassing in de Europese Unie.

Contact

Stephanie Geeraerts (for Thibrox BV), Corporate Communication & Investor Relation Manager