ACTION ATENOR

Kerncijfers

200609-Vaci-Greens-F-HR-MSJ-050

Vaci Greens, Budapest

Investeren in ATENOR:
een transparante communicatiestrategie naar onze aandeelhouders toe

De aandeelhouder die in ATENOR investeert, verwacht een rendement. Onze taak bestaat er dan ook uit waarde te creëren door een duidelijke en wijdverspreide strategie toe te passen. Aan de aandeelhouder die kiest voor een investering in vastgoedontwikkeling, bieden we een risicospreiding, een specifieke benadering van het vak en toegang tot grootschalige projecten.

Het is onze missie om de aandeelhouder een regelmatige kapitaalvergoeding te bieden, gebaseerd op terugkerende en steeds meer gediversifieerde positieve resultaten. Daarnaast verzekeren we de groei van de vermogenswaarde van ATENOR dankzij consolidatie en uitbreiding van de knowhow, maar ook het constant vernieuwen van de portefeuille met nieuwe projecten.

In miljoen € 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoresultaat (groepsaandeel) 20,37 22,18 35,18 37,78 24,13
Courante cash flow (1) 19,72 25,51 32,99 38,49 30,24
Eigen vermogen 139,39 149,64 170,30 187,05 261,21
Beurskapitalisatie 256,27 264,63 287,18 406,56 401,21

(1) Nettowinst + afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.

De financiële informatie betreffende boekjaar 2020 werden opgesteld conform de IFRS-normen zoals van toepassing in de Europese Unie.

Geconsolideerd Nettoresultaat

Courante Cash Flow

Geconsolideerd eigen vermogen

Investor relations – Contact

Sidney D. Bens, Chief Financial Officer