Onderneming

Missie & Waarden

Gedreven door dezelfde waarden, delen we dezelfde missie: de stad van morgen ontwerpen en creëren.

ATENOR The Future Is Europe Mural Schuman

Missie & Waarden

Uitmuntendheid en creativiteit, Europese verbintenis, Communicatie en transparantie, Integriteit en ethiek vormen de 4 pijlers van onze waarden en handelingen.

Uitmuntendheid en creativiteit

We stijven voortdurend naar uitmuntendheid, in de overtuiging dat doortastendheid en openheid voor diversiteit leiden tot innovatie en waardecreatie.

Handshake Patch
Europe Patch

Europees verbintenis

We geloven in de toekomst van steden en in Europa. Wij srijven ernaar deel te nemen aan de noodzakelijke transitie van de stadsomgeving en het leven van stadsbewoners te verbeteren.

Communicatie en transparantie

De manier waarop wij handelen, wordt ondersteund
door een duidelijk en transparant communicatiebeleid.

Integrity Patch
Atenor - Integrity

Integriteit en ethiek

Onze ethische principes geven vorm aan onze cultuur en maken onze reputatie: integriteit in het beheer, respect voor het milieu en een duurzame aanpak van de bedrijfsactiviteiten zijn basisregels.