Onderneming

Missie & Waarden

Gedreven door dezelfde waarden, delen we dezelfde missie: de stad van morgen ontwerpen en creëren.

ATENOR The Future Is Europe Mural Schuman

Missie & Waarden

Ontdek ze in de video

Europees engagement, uitmuntendheid en diversiteit, integriteit en transparantie vormen de 3 pijlers van onze waarden en handelingen.

Europees engagement

We geloven in de toekomst van de steden en van Europa. Onze ambitie is om hele wijken te creëren of nieuw leven in te blazen om zo het stadsweefsel te revitaliseren en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

Europe Patch
Handshake Patch

Uitmuntendheid en diversiteit

We zijn ervan overtuigd dat durf, diversiteit en openheid naar de wereld een bron zijn van innovatie en waardecreatie.
Geleid door onze passie en het streven naar uitmuntendheid zijn we een betrokken en verantwoordelijke speler.

Integriteit en transparantie

Onze ethische principes geven vorm aan onze bedrijfscultuur en zijn de basis van onze reputatie: integriteit in het management, respect voor de omgeving waarin we werken, de moed om te ondernemen en transparante communicatie.

Integrity Patch