Op 30 november 2023, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

In overeenkomst met zijn corporate governance charter, communiceert Atenor op transparante wijze over zijn aandeelhoudersstructuur.

Totaal aandelen  43.739.703

Verdeling van de aandelen op 30 november 2023

Aandeelhouders Aantal aandelen Deelneming % waaronder aandelen binnen een gezamenlijk aandeelhouderschap Deelneming %
ALVA SA (1) & consorten 764.611 1,7 521.437 1,19
LUXEMPART SA (1) 6.819.439 15,6 6.819.439 15,59
3D NV (1) 13.157.350 30,1 13.157.350 30,08
FORATENOR SA (1) 4.767.744 10,9 4.767.744 10,90
Stéphan Sonneville SA (1)(2) & consorten 1.621.624 3,7 1.109.624 2,54
Midelco NV 2.000.000 4,6 0 0,00
Lintrust NV 300.000 0,7 0 0,00
Vandewiele Group NV 2.000.000 4,6 0 0,00
Sub-totaal 31.430.768 71.9 26.375.594 60,30
Eigen aandelen 7 0,0
Aandelen in autocontrole 313.427 0,7
Publiek 11.995.501 27,4
Totaal 43.739.703 100,00

(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst

(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville

Conform artikel 74 van de wet van 1 april 2007 hebben deze aandeelhouders aan de vennootschap meegedeeld dat ze samen, op de datum van invoegetreding van deze wet, meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezaten.