Op 31 december 2018, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

In overeenkomst met zijn corporate governance charter, communiceert ATENOR op transparante wijze over zijn aandeelhoudersstructuur.

Totaal aandelen
5.631.076

Verdeling van de aandelen op 31 december 2018

Aandeelhouders Aantal aandelen Deelneming % waaronder aandelen binnen een gezamenlijk aandeelhouderschap
3D n.v. (1) 695.643 12,35 521.437
LUXEMPART s.a. (1) 600.247 10,66 521.437
ForAtenoR s.a. (1) 592.880 10,53 592.880
ALVA s.a. (1) 521.437 9,26 521.437
Stéphan Sonneville s.a. (1) (2) 241.030 4,28 150.500
Sub-totaal 2.651.237 47,08 2.307.691
Aandelen in autocontrole 231.825 4,12
Publiek 2.788.014 48,80
Totaal 5.631.076 100,00

(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst
(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville
Conform artikel 74 van de wet van 1 april 2007 hebben deze aandeelhouders aan de vennootschap meegedeeld dat ze samen, op de datum van invoegetreding van deze wet, meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezaten.

Corporate governance charter

Het charter van ATENOR bepaalt de sleutelelementen van zijn missie, zijn ambities en verplichtingen en omschrijft onze werkwijze en de regels die hierop van toepassing zijn.

Statuten van ATENOR

In de statuten van ATENOR worden de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, maar ook het maatschappelijk kapitaal, de aandelen, de inbreng, de obligaties alsook het bestuur, de directie en de controle gedefinieerd.
We raden u aan om uw browser te updaten!

Aangezien u een webbrowser gebruikt die niet langer voldoet aan de huidige internetstandaarden, zal u minder kunnen genieten van uw bezoekerservaring en is het mogelijk dat u problemen ondervindt bij het navigeren op onze website.

U stelt zich ook bloot aan ernstige veiligheidsinbreuken wanneer u andere websites bezoekt.

Mijn browser bijwerken

×

Newsletters ATENOR

Schrijf u in om op de hoogte blijven van alle nieuwe informatie betreffende ATENOR.

Ik geef ATENOR de toelating mijn persoonlijke gegevens te gebruiken om tegemoet te komen aan mijn verzoeken, in overeenstemming met haar privacybeleid beschikbaar hier.

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst.
We verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. U kunt zich op eender welk ogenblik uitschrijven.