Op 31 december 2021, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

In overeenkomst met zijn corporate governance charter, communiceert ATENOR op transparante wijze over zijn aandeelhoudersstructuur.

Totaal aandelen  7.038.845

Verdeling van de aandelen op 31 december 2021

Aandeelhouders Aantal aandelen Deelneming % waaronder aandelen binnen een gezamenlijk aandeelhouderschap
3D NV (1) 891.815 12,67 521.437
LUXEMPART SA (1) 750.571 10,66 521.437
ForAtenoR SA (1) 819.456 11,64 592.880
ALVA SA (1) 651.796 9,26 521.437
Stéphan Sonneville SA (1;2) & consorts 303.637 4,31 150.500
Sub-totaal 3.417.275 48,54 2.307.691
Aandelen in autocontrole 313.427 4,45
Publiek 3.308.143 47,00
Totaal 7.038.845 100,00

(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst

(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville

Conform artikel 74 van de wet van 1 april 2007 hebben deze aandeelhouders aan de vennootschap meegedeeld dat ze samen, op de datum van invoegetreding van deze wet, meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezaten.