Duurzaamheidsbeleid

2050: de doelstelling voor koolstofneutraliteit van het Groene Pact voor Europa

AAtenor is vastbesloten om de klimaatverandering aanzienlijk te beperken en heeft een sterk, vrijwillig duurzaamheidsbeleid geïmplementeerd in samenwerking met alle lokale teams. Dit beleid omvat duidelijke doelstellingen en richtlijnen voor de korte, middellange en lange termijn, onderverdeeld in 4 krachtlijnen.

  • Economische veerkracht
  • Bijdrage aan het milieu
  • Sociale impact
  • Uitgebreid bestuur
Onze economische veerkracht doelstellingen

Economische veerkracht

De internationale dimensie van Atenor en de diversificatie van zijn portfolio dragen bij tot de versnelling van zijn waardecreatiecyclus en illustreren duidelijk zijn economische veerkracht.

Bijdrage aan het milieu

Om de milieukwaliteit van zijn ontwikkelingen te garanderen, vertrouwt Atenor ook op onafhankelijke internationale certificeringen. Alle lopende projecten van Atenor streven naar afstemming op de Europese taxonomie en, voor kantoorprojecten, naar BREEAM- en WELL-certificeringen.

Er wordt ook rekening gehouden met andere lokale certificeringen, zoals HQE, DGNB, Nabers, enz.

Onze doelstellingen voor milieubijdragen
Onze doelstellingen voor sociale impact

Sociale impact

Als stadsvastgoedontwikkelaar heeft Atenor een aanzienlijke invloed op het sociale weefsel van de gemeenschap en onze acties kunnen een blijvende impact hebben. Positieve sociale impact houdt meer in dan alleen het ontwikkelen van gebouwen; het omvat een reeks overwegingen zoals het voorstellen van betaalbare huisvesting, bijdragen aan het creëren van banen en het ontwikkelen van activiteiten, steden aantrekkelijker maken en deelnemen aan initiatieven op het gebied van sociale verantwoordelijkheid in samenwerking met filantropische organisaties.

Uitgebreid bestuur

Zoals alle beursgenoteerde ondernemingen is Atenor verplicht om een voorbeeldige corporate governance toe te passen. Het belang van goede bestuurspraktijken blijkt uit sterk leiderschap, een positieve cultuur, transparantie, de kwaliteit van informatieverspreiding en proactief risicobeheer.

Onze uitgebreide bestuursdoelstellingen