03 Sociale Impact

Sociale impact gaat over de bijdrage van Atenor aan een duurzame gemeeschap.

Atenor neemt haar maatschappelijke rol op verschillende niveaus op. Eerst en vooral op het vlak van haar medewerkers, vervolgens, naar de gebruikers van haar gebouwen toe en ten slotte, in de steden, wijken en gemeenschappen waar de onderneming actief is.

Onze doelstellingen
Het welzijn van medewerkers en bewoners bevorderen, het stadsmilieu verbeteren, filantropische organisaties steunen en een bedrijfscultuur handhaven die persoonlijke ontplooiing voor iedereen stimuleert: dat zijn de belangrijkste verplichtingen van Atenor.

Doelstellingen van Atenor

De 5 doelstellingen
in termen van
sociale impact

Nieuws

Ons laatste nieuws
Nieuws