Sociale impact gaat over de bijdrage van Atenor aan een duurzame gemeeschap.

 

Atenor neemt haar maatschappelijke rol op verschillende niveaus op. Eerst en vooral op het vlak van haar medewerkers, vervolgens, naar de gebruikers van haar gebouwen toe en ten slotte, in de steden, wijken en gemeenschappen waar de onderneming actief is.

Liv De Molens, Deinze

Het welzijn van medewerkers en bewoners bevorderen, het stadsmilieu verbeteren, filantropische organisaties steunen en een bedrijfscultuur handhaven die persoonlijke ontplooiing voor iedereen stimuleert: dat zijn de belangrijkste verplichtingen van Atenor.

Woon- en werkruimtes waar welzijn voorop staat
Helderheid, luchtkwaliteit, terrassen, groene ruimten, tuinen en parken, begane grond met conciërgediensten, winkels, diensten, vrije beroepen, zones voor straatkunst… Alles wordt onder de loep genomen vanaf de ontwerpfase.

Com'Unity, Bezons

Solidariteit en vrijgevigheid in alle Europese steden waar ATENOR aanwezig is

Als dragers van sociale cohesie staan deze structuren dicht bij de plaatselijke bewoners en spelen ze in op reële behoeften.

Atenor heeft een hele reeks partnerschappen gesloten met verschillende verenigingen die strijden tegen onzekerheid in de meeste steden waar het bedrijf aanwezig is.