Transparantie

Om de houders van effecten in staat te stellen hun verplichtingen inzake transparantie na te leven (titel II van de wet van 2 mei 2007 en Koninklijk Besluit van 14 februari 2008), worden de basisgegevens hieronder weergegeven :

  • Totaal kapitaal: € € 72.038.228,59
  • Totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 7.038.845
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 7.038.845

Atenor herinnert er ook aan dat:

  • Er geen verschillende klassen van aandelen zijn.
  • De statuten van ATENOR (artikel 9) voorzien een extra drempel van 3%.
  • Er zowel in de teller als in de noemer rekening gehouden moet worden met de effecten waarvan het stemrecht werd opgeschort.

Kennisgevingsplichtige personen kunnen hun kennisgevingen versturen naar:

Hans Vandendael
International Legal Director
+32 2 387 22 99
vandendael@atenor.eu

De kennisgevingen die Atenor in de voorgaande jaren ontving, worden hieronder weergegeven.