ATENOR aandeel

Aankoop
van eigen aandelen

200811-Atenor-Arena-Business-Campus-HR-MSJ-006

Arena Business Campus, Boedapest

Informatie gepubliceerd overeenkomstig de circulaire FSMA_2011_07 (11 oktober 2011).

Besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september 2023 met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

De Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september 2023 machtigt de Raad van Bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen aandelen en bijbehorende certificaten mits het totaal van de eigen aandelen en bijbehorende certificaten (waarbij elk certificaat wordt meegeteld pro rata het aantal aandelen waarop het betrekking heeft) die de vennootschap krachtens deze machtiging bezit of in pand neemt, niet meer bedraagt dan 20% van het totaal aantal aandelen, met een tegenwaarde per aandeel van minimaal één eurocent en maximaal 10% boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van de vennootschapsaandelen gedurende de tien laatste beursdagen voorafgaand aan hetzij de verkrijging of de inpandneming, hetzij de beslissing van de raad van bestuur tot verkrijging of inpandneming, hetzij de aankondiging van het voornemen tot verkrijging of inpandneming. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september 2023.

2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2011
2010

Contact

Stephanie Geeraerts (for Thibrox BV), Investor Relation Manager