ATENOR aandeel

Aankoop
van eigen aandelen

200811-Atenor-Arena-Business-Campus-HR-MSJ-006

Arena Business Campus, Boedapest

Informatie gepubliceerd overeenkomstig de circulaire FSMA_2011_07 (11 oktober 2011).

Besluit van de Algemene Vergadering van 24 april 2020 met betrekking tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

De Algemene Vergadering van 24 april 2020 hernieuwde de machtiging die aan De Raad van Bestuur werd gegeven om overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eigen aandelen van de vennootschap te verwerven tegen een prijs die niet lager mag zijn dan € 1,00 per aandeel en niet hoger dan de gemiddelde slotkoers van de laatste tien handelsdagen voorafgaand aan de transactie, verhoogd met 10%. De Vennootschap mag op geen enkel moment meer dan 20 (twintig) procent van het totale aantal uitgegeven aandelen bezitten. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot verwervingen en verpandingen van eigen aandelen van de Vennootschap door de dochtermaatschappijen.
De machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2020.

2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2011
2010

Contact

Laurent Jacquemart (for Value Add Consulting), Chief Financial Officer