ATENOR aandeel

Aankoop
van eigen aandelen

200811-Atenor-Arena-Business-Campus-HR-MSJ-006

Arena Business Campus, Boedapest

Informatie gepubliceerd overeenkomstig de circulaire FSMA_2011_07 (11 oktober 2011).

Beslissing van de Algemene Vergadering van 22 april 2016 betreffende de inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

De Algemene Vergadering van 22 april 2016 heeft goedgekeurd de vernieuwing van de toestemming verleend aan de Raad van Bestuur om voor rekening van de vennootschap en conform artikel 620 van het Wetboek Vennootschappen eigen aandelen van de vennootschap te kopen of te vervreemden voor maximaal twintig procent (20%) van het totaal van de uitgegeven aandelen, tegen de eenheidsprijs van minimaal € 1,00 en maximaal tien procent (10%) meer dan het gemiddelde van de tien laatste beurskoersen vóór de verrichting en om de dochtermaatschappijen van de vennootschap toestemming te verlenen in de zin van artikel 627 van het Wetboek Vennootschappen om de aandelen ervan te kopen of te verwerven tegen dezelfde voorwaarden. Deze toestemming geldt voor een periode van vijf jaar die begint te lopen op de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2016.

2019
2018
2017
2016
2015
2013
2011
2010

Investor relations – Contact

Sidney D. Bens, Chief Financial Officer