Resultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 6 november 2023 

De buitengewone algemene vergadering (de “BAV”) van AtenorNV (de “Vennootschap”) heeft plaatsgevonden op 6 november 2023 om 11.00u (Belgische tijd) in het conferentiecentrum Dolce La Hulpe Brussels, chaussée de Bruxelles 135 à 1310 Terhulpen (België). 

 De BAV heeft alle agendapunten goedgekeurd, met inbegrip van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in geld met wettelijk voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders ten belope van een maximaal bedrag van 160.875.220,00 euro door de uitgifte van nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen (c.10,2344 euro) aan een uitgifteprijs van 5,00 euro per aandeel. 

 De notulen van de BAV zullen binnen de 15 dagen op de website van de Vennootschap ter beschikking worden gesteld (in het Frans) (https://www.atenor.eu/nl/investeerders/algemene-vergadering/). 

Atenor is een duurzame vastgoedonderneming die door de GRESB als een van de Global Listed Sector Leaders wordt erkend. Het bedrijf beschikt over pan-Europese knowhow en is op Euronext Brussel genoteerd. Haar missie bestaat erin om te beantwoorden aan de nieuwe eisen van de evolutie van het stedelijke en professionele leven door middel van duurzame stadsplanning en architectuur In deze context investeert Atenor in grootschalige vastgoedprojecten die voldoen aan strenge criteria op het vlak van locatie, economische efficiëntie en respect voor het milieu. Atenor wordt erkend als een internationale en duurzame projectontwikkelaar, die werkt overeenkomstig de Europese taxonomie en die streeft naar de hoogste classificaties van de BREEAM- en WELL-certificeringen.

Reuters: ATE0.BR – Bloomberg: ATEB BB

Actualiteiten

Laatste nieuws