Persberichten

ATENOR en 3D REAL ESTATE zijn verheugd over het verkrijgen van de omgevingsvergunning die ze in december 2021 samen ingediend hebben voor de verdere ontwikkeling van het project Liv De Molens in Deinze.

De omgevingsvergunning voor het tweede deel van Liv De Molens werd op het college van burgemeester en schepenen van 20.09.2022 goedgekeurd en is uitvoerbaar sinds 30.11.2022. De vergunning betreft de sloop van bepaalde bestaande gebouwen, de bouw van 3 appartementsgebouwen, een ondergrondse parking en een openbaar park van ruim 5.000 m².

Revitalisering van een voormalige industriële site

Het project Liv De Molens wordt ontwikkeld langs de Leie en in het centrum van Deinze, op de voormalige site van Dossche Mills. De reconversie van deze voormalige industriële site zal bijdragen aan de revitalisering van de stad Deinze door haar inwoners een nieuw kwalitatief gemengd woongebied aan te bieden, met behoud van het historische erfgoed. Projectontwikkelaars ATENOR en 3D REAL ESTATE geven zo blijk van hun maatschappelijk engagement en bieden voorzieningen aan die de bevolking verwacht, waaronder eerst en vooral woningen, een park, maar ook openbare, recreatieve en culturele ruimtes en enkele winkels.

Architecturale kwaliteit

De architectuur is van de hand van de gerenommeerde architectuurbureaus Reiulf Ramstad Arkitekter (masterplan en 1 appartementsgebouw), URA (2 appartementsgebouwen), B2AI (uitvoerend architect), Antea & Atelier Arne Deruyter (landschapsontwerp). Deze gebouwen zullen in totaal plaats bieden aan 141 kwalitatieve residentiële entiteiten en 4 kleinere handelsruimtes.

Duurzaamheid

De ontwerpen sluiten aan bij de visie van ATENOR en haar partner 3D REAL ESTATE om nieuwe woningen te ontwikkelen die beantwoorden aan de hoogste milieunormen. De energievoorziening voor deze nieuw vergunde gebouwen gebeurt volledig zonder fossiele brandstoffen, maar met geothermie, warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen.

Deze technische installaties zonder verbruik van fossiele energie zullen het comfort van de gebruikers garanderen, conform de Europese Taxonomie en de doelstellingen inzake beperken van de CO2-voetafdruk vastgelegd door de Europese Commissie tegen 2030-2050.

Deze vergunning kadert in de totale ontwikkeling van de site “Liv De Molens” in Deinze, waarvan de werken van het eerste deel reeds volop in uitvoering zijn.

Perscontact ATENOR

Stéphan Sonneville SA, CEO Atenor

+32 (0)2 387 22 99

info@atenor.eu

Over ATENOR :

ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en staat genoteerd op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar duurzame, stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.

Volg ons

FacebookYoutubeLinkedinInstagram