Persberichten

Op 22 juni organiseerde Atenor een architectuurwedstrijd voor zijn project ASTRO 23, gelegen in de Sterrenkundelaan 23 in Sint-Joost-ten-Node (Brussel). Het doel van de wedstrijd was tweeledig. Enerzijds een grondige renovatie van de twee bestaande kantoorgebouwen (vroeger de hoofdzetel van de bank Nagelmackers) en de omvorming ervan tot een nieuw, modern en koolstofneutraal kantorencomplex, dat minimaal BREEAM ‘Excellent’ en WELL Core ‘Gold’ gecertificeerd is. Anderzijds de bouw van een kwalitatief woongebouw omgeven door groene ruimtes.

Van de 12 inschrijvingen werden 9 kandidaten geselecteerd om een offerte en een visienota in te dienen. De voorstellen moesten zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de markt en voldoen aan de hoogste milieunormen en de meest veeleisende comfortcriteria, dit alles binnen een algemene benadering van duurzaamheid.

Atenor is verheugd over het enthousiasme dat dit project teweegbrengt en dankt alle kandidaten voor hun interesse en inspanningen, en benadrukt de kwaliteit van het werk van de verschillende teams en de ingediende projecten.

Na een grondige analyse van de verschillende voorstellen heeft Atenor, via haar dochterondernemingen Highline Brussels NV en Soap House NV, het architectenbureau SMAK Architecten en Bureau Bouwtechniek aangesteld voor de grondige renovatie van de twee verouderde kantoorgebouwen en de bouw van het nieuwe woongebouw..

Het project dat werd voorgesteld door de vereniging van architectenbureaus SMAK Architects en Bureau Bouwtechniek, onderscheidde zich door een renovatievoorstel dat een echte meerwaarde biedt aan de kwaliteit van de ruimtes en het comfort en welzijn van de toekomstige bewoners, met respect voor de architectuur van de bestaande gebouwen.

Uiteindelijk zal ASTRO 23 een gemengd en duurzaam geheel bieden, bestaande uit 8.500 m² volledig gerenoveerde kantoren, conform BREEAM ‘Excellent’ en WELL Core ‘Gold’-certificering, en een nieuw woongebouw. Bereikbaarheid, landschapskwaliteit, interne circulatieruimtes en bescherming van de biodiversiteit maken van ASTRO 23 een baanbrekend project dat bijzonder goed is aangepast aan de behoeften van de toekomstige bewoners. De oplevering is gepland voor het derde trimester van 2026.

ASTRO 23 is opnieuw een voorbeeld van de betrokkenheid van Atenor om in te spelen op de klimaatuitdagingen en sluit perfect aan bij haar duurzaamheidsbeleid. Het project wil een nieuwe referentiesite worden waar woon- en werkomstandigheden perfect zijn aangepast aan de eisen van de bewoners in een veeleisende en snel evoluerende Brusselse markt.

Contact presse ATENOR

Stéphan Sonneville, CEO Atenor

+32 (0)2 387 22 99

info@atenor.eu

À propos de ATENOR :

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d’expertise européenne cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche durable, urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement.

Over ATENOR :

ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en staat genoteerd op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar duurzame, stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.

About ATENOR :

ATENOR is an urban real estate development company with European expertise, listed on the Euronext Brussels market. Its mission is to respond to new requirements for the evolution of urban and professional life through sustainable urban planning and architecture. ATENOR achieves its mission by investing in large-scale real estate projects that meet strict criteria in terms of location, economic efficiency and respect for the environment.

Volg ons

FacebookYoutubeLinkedinInstagram